All Entertainment in Shinjuku

  Tokyo Dome City

  Ameya-Yokochō

  Shinjuku Golden Gai

  Showa Memorial Park

  Hachijō-jima

  Inokashira Park

  Edo-Tokyo Museum

  Rikugi-en

  Tokyo National Museum

  Odaiba Ōedo-onsen-monogatari